Đại lý Pora Vietnam,Kiểm soát vị trí EPC Pora Vietnam

Bộ sản phẩm kiểm soát vị trí dành cho ngành In và Đóng gói.

Ứng dụng EPC: Hoạt động của ánh sáng hoặc sóng âm bị cản trở bởi một phần cạnh của vật liệu, khi vị trí của vật liệu được dò thông qua sự thay đổi tín hiệu đầu vào và giá trị +/- Vôn cho sự chuyển động của cuộn coil.

Vôn cung cấp cho cuộn coil di chuyển được chuyển đổi sang lực cơ học, tác động lên con lăn; và định hướng vị trí cạnh của vật liệu sao cho chúng hướng về chính giữa , nơi có Cảm Biến vị trí thông qua việc hiệu chỉnh hướng qua phải hoặc trái bằng xi-lanh, bơm thủy lực và bộ thủy lực.

Đặc trưng của hệ thống EPC:

 • Tính chính xác: EPC kiểm soát được vị trí của lề cạnh vậy liệu với tính chính xác cao.

 • Phương pháp hiệu quả: EPC đem đến phương pháp tự động hóa thông qua phản hồi dữ liệu từ Cảm Biến qua vòng lặp liên tục.

 • Phương pháp Không-Chạm : Vị trí được dò tìm không cần chạm vào vật liệu.

 • Bảo trì dễ dàng: hệ thống này không thường xuyên bị hư hỏng như những hệ thống có kết cấu đơn giản khác, bền bỉ và dễ dàng bảo dưỡng.

 • Ổn định: EPC giảm thiểu ma sát hoặc quán tính; hệ thống điều khiển liên tục và phản hồi nhanh chóng.

Hệ thống EPC được dùng cho các ứng dụng:

 • Unwinding (Máy cuộn theo hướng thả dần)

Khi vật liệu được cho vào máy cuốn (như máy in, máy ép, máy xẻ), cảm biến LFC được cài đặt tại một vị trí cố định và hệ thống kiểm soát vật liệu bởi việc hướng bộ phận điều hướng qua trái hoặc phải thông qua xi-lanh cho nên lề cạnh của vật liệu luôn nằm xếp lên nhau ngay ngắn và cố định.

Khi lắp đặt đầu nối, bạn phải chắc rằng tất cả mối nối đều được bảo vệ kĩ càng.

(Cảm biến nên được lắp đặt tách rời với máy cuốn)

 • Mid Guild Roller (Máy cuốn nằm giữa)

Hệ thống được sử dụng khi vật liệu đi qua những máy cuốn nằm giữa dây chuyền. Ở khâu này, vật liệu đòi hỏi phải thẳng và không bị đứt trong khi di chuyển qua khâu khác. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ giúp cố định vị trí lề cạnh của vật liệu sao cho ngay thẳng, trùng khớp với vị trí của cảm biến đã được đặt trước.

 • Máy cuốn theo chiều thu về

hệ thống kiểm soát vật liệu bởi việc hướng bộ phận điều hướng qua trái hoặc phải thông qua xi-lanh cho nên lề cạnh của vật liệu luôn nằm xếp lên nhau ngay ngắn và cố định.

Cảm biến nên được lắp đặt tách rời với máy cuốn.

Bộ sản phẩm dòng EPC bao gồm:

Bộ Điều khiển – Controller

Digital motor actuator controller.

 • Motor LFC controller PR-DPA-100L.A

 • Motor EPC Controler – PR-DPA-100.A

 • Motor EPC controller PR-DPA-200

Digital hydraulic cylinder controller.

 • Hydraulic EPC controller- PR-DPA-150.A

 • Hydraulic EPC controller- PR-DPA-250

 • Hydraulic LFC controller- PR-DPA-150L.A

General (Hydraulic) EPC

 • Hydraulic EPC controller – PR-102UE

 • Hydraulic EPC controller – PR-102B

 • Hydraulic EPC controller – PR-102L

LIFTER EPC

 • Lifter – PR-102-A

 • Lifter – PR-102-B

 • PR-102LIFT remote

Air EPC controler

 • PR-106A-M

 • PR-106A-C

1HP EPC controller

 • PR-SV-102

 • PR-SV-102-A

 • PR-SV102N

Remote controller

 • PR-RC-100

 • PR-106A-A/M

 • PR-106A- A/C

Cảm biến vị trí – Position sensor

Cảm biến Hồng ngoại – Infrared sensor:

It is a sensor in which multiple infrared elements are linearly arranged to enable a wider range of edge detection, and suitable for detecting the exact position of papers, non-woven fabrics and light impermeable homogeneous substances.

Mã Hàng: PR-WIR-S20, PR-WIR-020, PR-WIR-070, PR-WIR-140

Bộ định vị Cảm biến tuyến tính – Linear sensor Positioner

It controls stages by the signal of control system. A sensor or knife etc. can be connected with a stage to use.

Mã hàng:

 • PR- LPS-300, PR- LPS-500, PR- LPS-700, PR- LPS-900: A motor is used to move a stage.

 • PR- LPD-300, PR- LPD-500, PR- LPD-700, PR- LPD-900:  A motor is used to move two stages at the same time.

 • PR- LPS2-300, PR- LPS2-500, PR- LPS2-700, PR- LPS2-900: Two motors are used to move two stages separately.

Cảm biến sóng siêu âm – Ultrasonic Sensor

It accurately detects the edge line without being affected by film, material with photosensitivity or the printing pattern of the edge.

Mã Hàng: PR-DU30W, PR-DU50W, PR-E30W

Cảm biến LFC- LFC Sensor- PR-L16WA

It detects the line printed on the material or the edge.

Cảm biến điểm – Beam sensor - PR-B20N

It uses an on/off control method and detects the material in constant speed at the edge of the material.

Cảm biến khí – Air Sensor - PR-S30W

Bộ điều hướng – Motor guide

Single Type Motor Guide - End Pivot Type- PR-MES Type

This product directs the material to the exact position before it reaches the printing point or cutting point using a motor.

Mã Hàng : PR-MES-15A-25, PR-MES-15A-30, PR-MED-15A-30, PR-MES-40A-25, PR-MES-40A-30, PR-MES-60A-25, PR-MES-60A-30, PR-MES-90A-25, PR-MES-90A-30, PR-MES-120A-25, PR-MES-120A-30

PR-MES-15B-25, PR-MES-15B-30, PR-MED-15B-30, PR-MES-40B-25, PR-MES-40B-30, PR-MES-60B-25, PR-MES-60B-30, PR-MES-90B-25, PR-MES-90B-30, PR-MES-120B-25, PR-MES-120B-30

PR-MES-15C-25, PR-MES-15C-30, PR-MED-15C-30, PR-MES-40C-25, PR-MES-40C-30, PR-MES-60C-25, PR-MES-60C-30, PR-MES-90C-25, PR-MES-90C-30, PR-MES-120C-25, PR-MES-120C-30

Double Type Motor Guide - End Pivot Type- PR-MED Type

This product directs the material to the exact position before it reaches the printing point or cutting point using a motor.

Mã Hàng :

PR-MED-15A-25, PR-MED-15A-30, PR-MED-15A-30, PR-MED-40A-25, PR-MED-40A-30, PR-MED-60A-25, PR-MED-60A-30, PR-MED-90A-25, PR-MED-90A-30, PR-MED-120A-25, PR-MED-120A-30

PR-MED-15B-25, PR-MED-15B-30, PR-MED-15B-30, PR-MED-40B-25, PR-MED-40B-30, PR-MED-60B-25, PR-MED-60B-30, PR-MED-90B-25, PR-MED-90B-30, PR-MED-120B-25, PR-MED-120B-30

PR-MED-15C-25, PR-MED-15C-30, PR-MED-15C-30, PR-MED-40C-25, PR-MED-40C-30, PR-MED-60C-25, PR-MED-60C-30, PR-MED-90C-25, PR-MED-90C-30, PR-MED-120C-25, PR-MED-120C-30

Single Type Hydraulic Guide - End Pivot Type- PR-HES Type

This product directs the material to the exact position before it reaches the printing point or cutting point using a hydraulic cylinder.

Mã Hàng :PR-HES-50-150-25, PR-HES-50-150-30

Double Type Hydraulic Guide - End Pivot Type- PR-HED Type

This product directs the material to the exact position before it reaches the printing point or cutting point using a hydraulic cylinder.

Mã Hàng: PR-HED-50-150-25, PR-HED-50-150-30

Double Type Guide - Center Pivot Type- PR-MCD/HCD Type

This guide roller directs the material to the exact position before it reaches the printing point or cutting point.

It is recommended to use an aluminum roller.

Mã Hàng: PR-MCD (motor type) , PR-HCD (cylinder type)

Hệ thống canh biên – Web guiding device

EPC/CPC system seeking for easy-to-use, cost and performance.

It is a center pivot type with a small load of materials, which is an all-in-one product in which a guide, controller and sensor are integrated.

Quick and precise control is possible.

 • PR-MCD-C23, PR-MCD-C33

 • PR-MCD-C26, PR-MCD-C36

 • PR-MCD-250, PR-MCD-300, PR-MCD-350, PR-MCD-400, PR-MCD-450

Thiết bị điều khiển chuyển động – Motor Actuator & Hydraulic Power Cylinder

Motor actuator - Prompt and accurate control can be achieved by using a motor.

It is operated by electricity and can be used without difficulty as there is no possibility of oil leakage unlike a hydraulic type.

Mã Hàng:

 • PR-UM Type: PR-UM-40-A-100, PR-UM-40-A-150, PR-UM-40-B-100, PR-UM-40-B-150, PR-UM-40-C-100, PR-UM-40-C-150, PR-UM-60-A-100, PR-UM-60-A-150, PR-UM-60-B-100, PR-UM-60-B-150, PR-UM-60-C-100, PR-UM-60-C-150, PR-UM-90-A-100, PR-UM-90-A-150, PR-UM-90-B-100, PR-UM-90-B-150, PR-UM-90-C-100, PR-UM-90-C-150

 • PR-BS Type: PR-BS-40-A-60, PR-BS-40-A-100, PR-BS-40-A-150, PR-BS-40-B-60, PR-BS-40-B-100, PR-BS-40-B-150, PR-BS-40-C-60, PR-BS-40-C-100, PR-BS-40-C-150, PR-BS-60-A-60, PR-BS-60-A-100, PR-BS-60-A-150, PR-BS-60-B-60,PR-BS-60-B-100, PR-BS-60-B-150, PR-BS-60-C-60, PR-BS-60-C-100, PR-BS-60-C-150, PR-BS-90-A-100, PR-BS-90-A-60, PR-BS-90-A-150, PR-BS-90-B-60, PR-BS-90-B-100, PR-BS-90-B-150, PR-BS-90-C-60, PR-BS-90-C-100, PR-BS-90-C-150

 • PR-BM Type: PR-BM-40-A-200, PR-BM-40-A-150, PR-BM-40-B-200, PR-BM-40-B-150, PR-BM-40-C-200, PR-BM-40-C-150, PR-BM-60-A-200, PR-BM-60-A-150, PR-BM-60-B-200, PR-BM-60-B-150, PR-BM-60-C-200, PR-BM-60-C-150, PR-BM-90-A-200, PR-BM-90-A-150, PR-BM-90-B-200, PR-BM-90-B-150, PR-BM-90-C-200, PR-BM-90-C-150

Hydraulic Power Cylinder

 • Low Hydraulic Power Cylinder- PR-LC Type : PR-LC50-stroke length, PR-LC50-50, PR-LC63- stroke length, PR-LC63-50

 • High Hydraulic Power Cylinder- PR-HC Type: PR-HC50-stroke length, PR-HC50-150, PR-HC50-220, PR-HC63-stroke length, PR-HC63-150, PR-HC

 

ANS là đại lý phân phối chính hãng Pora Vietnam cung cấp sản phẩm Pora

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Pora tại Vietnam