Liên hệ tư vấn:

  phone contact 0902937088

 

Đại Lý Phân Phối AGR Topwave Vietnam

Xuất Xứ 100% USA 

 

PPT3000 Packing Pressure Tester Máy kiểm tra áp suất đóng chai PPT3000 

PPT3000 cung cấp thử nghiệm mở rộng thể tích và áp suất có độ phân giải cao, được điều khiển bởi servo cho nhựa và các thùng chứa liên quan. Hệ thống có thể được sử dụng để xác minh rằng các thùng chứa đáp ứng khả năng chịu áp suất tối thiểu và để theo dõi tốc độ giãn nở thể tích. Công cụ quản lý quy trình quan trọng này có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc dọc theo các dây chuyền sản xuất phụ để đảm bảo rằng các thùng chứa đáp ứng các thông số kỹ thuật của ngành.

Chế độ kiểm tra của PPT3000

 • Chế độ Fill-Ramp - mô phỏng các điều kiện cho các hoạt động làm đầy
 • Chế độ áp suất Burst - được ép nhanh chóng đến mức áp suất xác định trước
 • Chế độ kiểm tra tùy chỉnh - cung cấp khả năng tạo các cấu hình độc đáo
 • Chế độ mở rộng âm lượng có thể lập trình (tùy chọn) - cho phép người vận hành định cấu hình khoảng thời gian để nắm bắt mức mở rộng âm lượng trong quá trình thử nghiệm
 • Chế độ Hạn sử dụng M-RULE® (tùy chọn) - cung cấp dữ liệu sử dụng vật liệu và thời hạn sử dụng dự đoán

Một chế độ tùy chọn cũng có sẵn để kiểm tra vòm chai nhôm. Chế độ thử nghiệm này áp dụng áp suất bên trong được kiểm soát cho bình chứa đến điểm hỏng cơ bản.

Đặc trưng

 • Tích hợp khả năng lập trình áp suất biến đổi
 • Cải thiện độ phân giải và báo cáo mở rộng khối lượng
 • Giám sát nhiệt độ nước
 • Các đường cong áp suất và giãn nở thể tích hiển thị trong quá trình thử
 • Đầu vào của người vận hành cho số khuôn và kết quả thử nghiệm kết thúc
 • Khả năng đặt giới hạn kiểm soát trên và dưới
 • Tích hợp mô-đun dự đoán Thời hạn sử dụng M-RULE® (tùy chọn)

 

CPPT3
PPT3000 Packing Pressure Tester
(Máy kiểm tra áp suất đóng chai)

Kiểm tra áp suất đóng chai