Đại lý BECKHOFF Vietnam,Modun nhỏ gọn IP1xxx-Bxxx  BECKHOFF Vietnam

Beckhoff IP1xxx-Bxxx – Fieldbus box - Modun nhỏ gọn, đầu vào kỹ thuật số:

Các mô-đun đầu vào kỹ thuật số IP10xx-Bxxx thu nhận các tín hiệu điều khiển nhị phân từ cấp quá trình và truyền chúng đến đơn vị tự động hóa cấp cao hơn. Các biến thể được phân biệt bằng các bộ lọc đầu vào có tốc độ khác nhau.

Thông tin cơ bản:

Beckhoff IP1xxx-Bxxx | Digital input

 

2-channel

8-channel

 

 

Signal

 

 

 

 

24 V DC
Filter 3.0 ms

 

IP1000-Bxxx
8 x Ø8

IP1001-Bxxx
8 x M8

IP1002-Bxxx
4 x M12

24 V DC
Filter 0.2 ms

 

IP1010-Bxxx
8 x Ø8

IP1011-Bxxx
8 x M8

IP1012-Bxxx
4 x M12

Counter

IP1502-Bxxx
up/down counter 24 V DC, 100 kHz

 

 

 

Bảng mã code:

IP1000-B200 BE  LWL  D8-S 8E-3.0

IP1000-B200 Be LWL D8-S 8E-3.0

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1000-B310 Tu  SDPB-0800D-0007S

IP1000-B310 Tu SDPB-0800D-0007S

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1000-B400 BE  IB-S D8S  8E-3.0

interbus compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 3,0 ms
I/O connection with connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1000-B510 Tu  SCOB-0800D-0007S

IP1000-B510 Tu SCOB-0800D-0007S

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1000-B518 BE  CANo D8-S 8E-3.0

CANopen Compact Box, w. integr. T-piece_x000D_8 discrete Inputs 24 V DC, Filter 3,0 ms_x000D_I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1000-B528 BE  DevN D8-S  8E-3.0

devicenet compact box, with integr. T-piece
8 discrete inputs 24 V DC, Filter 3,0 ms
I/O connection with connector: 8 mm, 3-pin, snap-on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1000-B800 BE  RS485 D8S 8E-3.0

RS 485 compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 3,0 ms
I/O connection with connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1001-B810 BE  RS232 M8  8E-3.0

_x000D_RS 232C Compact Box,_x000D_8 discrete Inputs 24 V DC, Filter 3,0 ms_x000D_I/O Connection with Connector M8x1 3-pin screw-type_x000D_RS 232C Compact Box

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1002-B800 BE  RS485 M12 8E-3.0

RS 485 compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 3,0 ms
I/O connection with connector M12x1 5-pin screw-type

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B310 BE  PBDP D8-S 8E-0.2

profibus DP (12 MBaud) compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B310 Tu  SDPB-0800D-0008S

IP1010-B310 Tu SDPB-0800D-0008S

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B400 BE  IB-S D8S  8E-0.2

interbus compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B510 Tu  SCOB-0800D-0008S

IP1010-B510 Tu SCOB-0800D-0008S

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B518 BE  CANo D8-S 8E-0.2

CANopen Compact Box, with integr. T-piece_x000D_8 discrete Inputs 24 V DC, Filter 0,2 ms_x000D_I/O Connection with Connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B520 Tu  SDNB-0800D-0008S

IP1010-B520 Tu SDNB-0800D-0008S

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B730 BE  Modb D8S  8E-0.2

modbus compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1010-B800 BE  RS485 D8S 8E-0.2

RS 485 compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector Ø 8 mm 3-pin snap on

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1011-B400 BE  IB-S M8   8E-0.2

interbus compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector M8x1 3-pin screw-type

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1011-B510 Tu  SCOB-0800D-0008

IP1011-B510 Tu SCOB-0800D-0008

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1011-B800 BE  RS485 M8  8E-0.2

RS 485 compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector M8x1 3-pin screw-type

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1012-B400 BE  IB-S M12  8E-0.2

interbus compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector M12x1 5-pin screw-type

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1012-B730 BE  Modb M12  8E-0.2

modbus compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector M12x1 5-pin screw-type

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

IP1012-B800 BE  RS485 M12 8E-0.2

RS 485 compact box,
8 discrete inputs 24 V DC, filter 0,2 ms
I/O connection with connector M12x1 5-pin screw-type

Đại lý phân phối Beckhoff tại Vietnam, Beckhoff Fieldbus box - Modun nhỏ gọn

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam