Đại lý COMAC CAL Vietnam, Lưu lượng kế cảm ứng flow 32 COMAC CAL Vietnam,COMAC CAL Vietnam

Áp dụng trong việc đo lưu lượng (thể tích/ khối lượng) của chất lỏng hoặc khí gas. Đo mực chất lỏng trong đường ống được sử dụng rộng rãi trong thực tế các ngành công nghiệp nhằm theo dõi chính xác định lượng (lưu lượng) chính xác của chất lỏng và đánh giá năng lượng tiêu thụ

 

STT

Sản phẩm

Ngành nghề ứng dụng

Hình ảnh sản phẩm

1

Lưu lượng kế cảm ứng flow 32

 • Công nghiệp thực phẩm
 • Công nghiệp hóa chất

2

Lưu lượng kế cảm ứng flow 33

 • Quản lý nước
 • Công nghiệp thực phẩm
 • Công nghiệp giấy
 • Kĩ thuật điện hoặc khai thác mỏ
 • Ngành công nghiệp nặng
 • Máy chiết rót

3

Lưu lượng kế cảm ứng flow 33 Ex with ATEX certification for explosive atmosphere (chứng nhận ATEX cho phép làm việc trong môi trường có thể gây cháy nổ)

 • Dầu mỏ
 • Hóa dầu
 • Hóa chất

Xem thêm sản phẩm tại đây