Đại lý Bihl - Wiedemann Vietnam,Bộ truyền động Drive BWU3751 Bihl - Wiedemann Vietnam

Bihl + Wiedemann Drive – Bộ truyền động

ASi tận dụng mọi thế mạnh của mình trong công nghệ xử lý vật liệu. Các mô-đun động cơ cho bộ truyền động con lăn của Bihl + Wiedemann cho phép điều khiển động cơ 24V trực tiếp thông qua ASi mà không cần thêm thiết bị điều khiển. Tốc độ của bất kỳ con lăn dẫn động nào có thể được thay đổi từ trung tâm điều khiển. Các mô-đun của chúng tôi cũng làm cho nó có thể sử dụng năng lượng phanh của các con lăn trong hệ thống. Đầu vào trên các mô-đun được sử dụng để đọc tín hiệu từ các cảm biến được lắp đặt dọc theo đường băng tải.

Ngoài các mô-đun động cơ cho truyền động con lăn, Bihl + Wiedemann cũng cung cấp các giải pháp truyền động để điều khiển từ xa động cơ AC (có hoặc không có bộ biến tần) - điều kiện tiên quyết cần thiết để triển khai cấu trúc hệ thống mới.

Bihl + Wiedemann SEW-EURODRIVE

 • SEW MOVIMOT®

 • SEW MOVI-SWITCH®

Type

Inputs digital

Outputs digital

Input voltage (sensor supply) 4

Output voltage (actuator supply) 5

Connection 6

Round cable 7

ASi connection 8

ASi address 9

Article No.

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35mm

2

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

2 m

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3751

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35mm

SEW MOVIMOT

2

-

out of AUX

out of AUX

1 x round cable/connecting wires + 2 x M12 cable socket, straight, 5 poles

2 m

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3605

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35mm

SEW MOVIMOT

3

-

out of ASi

out of AUX

1 x M12 cable socket, straight, 8 poles + 3 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

M: 2 m, I: 0,3 m

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3782

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35mm

SEW MOVIMOT

3

-

out of ASi

out of AUX

1 x M12 cable socket, straight, 8 poles + 3 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

M: 1 m, I: 0,3 m

ASi profile cable

1 Single Slave

BWU3781

cable duct motor module IP54

Housing depth: 19mm

SEW MOVIMOT

2

-

out of ASi

-

3 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

2 m

ASi profile cable

1 Single Slave

BWU3406

IP67, 4 x M12, ASi-5

SEW MOVIMOT

4

2

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 ASi-5 Slave

BWU4068

IP67, 4 x M12

SEW MOVIMOT

2

-

out of ASi

-

3 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 Single Slave

BWU2912

IP67, 4 x M12 SEW MOVIMOT

2

-

out of AUX

-

3 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi via M12

1 Single Slave

BWU2956

IP67, 4 x M12

SEW MOVI-SWITCH 1E

3

-

out of ASi

out of ASi

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 Single Slave

BWU2437

IP67, 4 x M12

SEW MOVI-SWITCH 1E

3

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi via M12

1 Single Slave

BWU2957

IP67, 4 x M12

SEW MOVI-SWITCH 1E

4

2 x electronic

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU2767

IP67, 4 x M12

SEW MOVI-SWITCH 2S, Lenze Smart Motor

4

4 x electronic

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3032

 

Bihl + Wiedemann Lenze Smart Motor

 • Kết nối cho tối đa 2 Động cơ thông minh Lenze

 • Kết nối cho tối đa 3 cảm biến

 • Điều khiển lên đến 5 tốc độ

 • Kết nối động cơ đơn giản thông qua đầu nối M12

 • Giá gắn riêng biệt

 • Bảo trì đơn giản

Type

Number of Drives

Inputs digital

Outputs digital

Input voltage (sensor supply) 4

Output voltage (actuator supply) 5

Connection 6

Round cable 7

ASi connection 8

ASi address 9

Article No.

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35 mm

Lenze Smart Motor

1

3

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

1 m

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3436

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35 mm

Lenze Smart Motor

1

3

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

2 m

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3787

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35 mm

Lenze Smart Motor

1

3

-

out of ASi

out of ASi

1 x M12 cable socket, straight, 8 poles + 2 x M12 cable socket, straight, 5 poles

2 m

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3640

Active distributor ASi motor module IP67

Housing depth: 35 mm

Lenze Smart Motor

1

3

-

out of ASi

out of ASi

1 x M12 cable socket, straight, 8 poles + 2 x M12 cable socket, straight, 5 poles

X2, I2: 2 m, I3/I4: 0,30 m

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3784

IP67, 4 x M12

Lenze Smart Motor

1

3

-

out of ASi

out of ASi

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3886

IP67, 4 x M12 Lenze Smart Motor

1

3

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3115

IP67, 4 x M12

Lenze Smart Motor

1

3

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi via M12

1 AB Slave

BWU3181

IP67, 4 x M12

SEW MOVI-SWITCH 2S, Lenze Smart Motor

2

4

4 x electronic

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

no

ASi profile cable

1 AB Slave

BWU3032

 

Bihl + Wiedemann 24 V / 48 V Con lăn có động cơ

 • Itoh Denki (PM500ME / XE / XP, PM605ME / XE / XP)

 • Interroll (EC5000 AI, EC200, EC300, EC310)

 • RULMECA (RDR BL-2)

 • Rollex (Typ 840)

Type

Number of Drives

Line protection fuse 10

Inputs digital

Outputs digital

Input voltage (sensor supply) 4

Output voltage (actuator supply) 5

Connection 6

Article No.

ASi profile cable cable duct motor module IP54, Flat design, Housing depth: 19 mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

4

-

out of ASi

out of AUX

2 x M8 cable sockets, straight, 5 poles + 2 x M8 cable sockets, straight, 4 poles

BWU3278

ASi profile cable cable duct motor module IP54, Flat design, Housing depth: 19 mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

4

-

out of ASi

out of AUX

2 x M8 cable sockets, straight, 5 poles + 2 x M8 cable sockets, straight, 4 poles

BW3567

ASi profile cable cable duct motor module IP54, Flat design, Housing depth: 19 mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

4

-

out of ASi

out of AUX

2 x M8 snap-in cable sockets, straight, 5 poles + 2 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

BWU3679

ASi profile cable cable duct motor module IP54, Flat design, Housing depth: 19 mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

2 x M8 snap-in cable sockets, straight, 5 poles + 2 x M8 cable sockets, straight, 4 poles

BWU4224

ASi profile cable cable duct motor module IP54, Flat design, Housing depth: 19 mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

2 x M8 snap-in cable sockets, straight, 5 poles + 2 x M8 cable sockets, straight, 4 poles

BWU3290

ASi profile cable cable duct motor module IP54, Flat design, Housing depth: 19 mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

2 x M8 snap-in cable sockets, straight, 5 poles + 2 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

BW3409

ASi profile cable cable duct motor module IP54, Flat design, Housing depth: 19 mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

2 x M8 snap-in cable sockets, straight, 5 poles + 2 x M12 cable sockets, straight, 5 poles

BW3813

passive cable duct motor module, Flat design, IP54, Housing depth: 18mm

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2 x light barrier

-

out of AUX

out of AUX

2 x M8 cable sockets, straight, 5 poles+ 1 x M8 cable plug, straight, 5 poles + 2 x M8 cable sockets, straight, 4 poles

BW3452

IP67, 4 x M12, ASi-5

ASi profile cable

2

yes, separately for each motor, 4,0 A (slow-blow fuse)

4

-

out of ASi

out of AUX (48 V)

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU4212

IP67, 4 x M12, ASi-5

ASi profile cable

2

yes, 5 A (slow-blow fuse)

4

-

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU4246

IP67, 4 x M12

ASi profile cable

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU2715

IP67, 4 x M12

ASi profile cable

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU3804

IP67, 4 x M12

ASi profile cable

2

yes, separately for each motor, 4,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU4205

IP67, 4 x M12

ASi profile cable

2

yes, separately for each motor, 3,5 A (slow-blow fuse)

2

-

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU2765

IP67, 4 x M12

ASi profile cable

2

no

2

-

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU2575

IP67, 4 x M12

ASi profile cable

2

no

2

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU2958

IP67, 4 x M12

ASi profile cable

2

no

2

-

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU2398

IP67, 8 x M12

ASi profile cable

2

yes, separately for each motor, 4,5 A (slow-blow fuse)

4

-

out of ASi

out of AUX

6 x M12 sockets, 5 poles

BWU2766

IP67, 8 x M12

ASi profile cable

2

no

4

-

out of ASi

out of AUX

6 x M12 sockets, 5 poles

BWU2478

IP67, 8 x M12

ASi via M12

2

no

4

-

out of ASi

out of AUX

6 x M12 sockets, 5 poles

BWU2959

IP67, 8 x M12

ASi profile cable

2

no

2

-

out of AUX

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU3501

IP67, 8 x M12

ASi profile cable

1

no

4

2 x electronic

out of ASi

out of AUX

4 x M12 sockets, 5 poles

BWU3551

ANS là đại lý phân phối chính hãng Bihl - Wiedemann VietNam chuyên cung cấp sản phẩm Bihl - Wiedemann

Báo giá ngay - Hàng chính hãng Germany - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Bihl - Wiedemann tại Vietnam